Pogoji uporabe

Dobrodošli v pogojih za nepremičnine Villa Red Real Estate, ki veljajo za vašo uporabo spletnega mesta Villa.Red Real Estate.

V nadaljevanju so navedeni pogoji (»Pogoji«), pod katerimi lahko (»Uporabnik«) uporabljate spletno mesto villa.red (»Spletno mesto«). Pozorno preberite to stran. Z dostopom in uporabo spletnega mesta sprejemate in soglašate, da vas pogoji zavezujejo brez sprememb, omejitev ali pridržkov. Pogoje lahko kadar koli spremenite ali popravite s posodobitvijo besedila te strani. Vsaka takšna sprememba ali revizija vas zavezuje, zato morate občasno obiskati to stran, da si ogledate pogoje.

VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA SESTAVLJA VAŠO SKLADIŠČANJE Z VSEMI DOLOČILI, POGOJI IN OBVESTILA, KI JE VSEBA ALI DRUGAR JE OBJAVLJENA NA SPLETNEM MESTU. (VSEBINA TAKŠNE POGODBE, VKLJUČNO S POGOJI TER VSI TAKŠNI DODATNI POGOJI IN OBVESTILA, SE TUKAJ SKUPAJ IMENUJE KOT »POGODBA.«) ČE NE SPREJEMATE KOLI OD DOLOČIL, SE NE STRINJATE .

1. Dostop
Omogočili vam bomo dostop do spletnega mesta v skladu s temi pogoji.

2. Vaše obveznosti
2.1 se strinjate, da spletnega mesta (ali katerega koli dela) ne boste uporabljali za kakršne koli nezakonite namene in se strinjate, da ga boste uporabljali v skladu z vsemi ustreznimi zakoni;
2.2 se strinjate, da ne boste nalagali ali prenašali prek spletne strani kakršnih koli računalniških virusov, makro virusov, trojanskih konj, črvov ali česar koli drugega, ki je namenjeno vmešavanju, prekinjanju ali motenju običajnih postopkov delovanja računalnika;
2.3 prek spletne strani ne bo nalagal ali prenašal nobenega materiala, ki je obrekljiv, žaljiv, nespodobnega ali grozečega značaja ali ki bi lahko povzročil motnjo, neprijetnosti ali nepotrebno tesnobo;
2.4 ne bo uporabljal spletnega mesta na način, ki bi lahko povzročil prekinitev, poškodovanje, manj učinkovito delovanje spletne strani ali tako, da bi bila učinkovitost ali funkcionalnost spletnega mesta kakor koli oslabljena;
2.5 ne bo uporabljal spletnega mesta na kakršen koli način, ki krši ali krši pravice katere koli osebe, podjetja ali podjetja (vključno, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine, pravice do zaupnosti ali pravice do zasebnosti);
2.6 se strinjate, da v primeru, da imate kakršno koli pravico, zahtevek ali dejanje proti katerim koli uporabnikom, ki izhaja iz uporabe tega spletnega mesta, boste takšno pravico, zahtevek ali dejanje uveljavljali neodvisno od nas in brez zatekanja k nam.

3. Odškodnina
3.1 Strinjate se, da boste v celoti odgovorni (in nas v celoti povrnili) za vse zahtevke, odgovornost, škodo, izgube, stroške in izdatke, vključno s pravnimi stroški, ki jih utrpimo in izhajajo iz kakršne koli vaše kršitve Pogojev ali katere koli druge odgovornosti ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta ali uporabe katere koli druge osebe, ki dostopa do spletnega mesta z vašim osebnim računalnikom ali računom za dostop do interneta.

4. Naše pravice
Pridržujemo si pravico do:
4.1 spremenite ali umaknete, začasno ali trajno, spletno mesto (ali kateri koli del) z ali brez obvestila in potrjujete, da vam ali tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo ali umik spletnega mesta;
4.2 občasno spremenite te pogoje in vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta (ali katerega koli dela) po takšni spremembi se šteje, da sprejemate takšno spremembo. Vaša odgovornost je, da redno preverjate, ali so bili Pogoji spremenjeni. Če se ne strinjate s spremembo pogojev, morate nemudoma prenehati uporabljati spletno stran.
4.3 Za vzdrževanje spletnega mesta si bomo prizadevali. Spletno mesto se lahko občasno spremeni. Ne boste upravičeni do kakršnega koli nadomestila, ker ne morete uporabljati nobenega dela spletnega mesta ali zaradi neuspeha, začasne zaustavitve ali umika celotnega ali dela spletnega mesta zaradi okoliščin, na katere ne moremo vplivati.

5. Povezave tretjih oseb
Da bi našim uporabnikom zagotovili večjo vrednost, lahko zagotovimo povezave do drugih spletnih mest ali virov. Potrjujete in soglašate, da nismo odgovorni za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov ter ne podpiramo in nismo odgovorni ali odgovorni, neposredno ali posredno, za postopke varovanja zasebnosti ali vsebino (vključno z napačno ali obrekljivo vsebino) takšnih spletna mesta, vključno (brez omejitev) kakršno koli oglaševanje, izdelke ali druge materiale ali storitve na ali na voljo na takih spletnih mestih ali virih, niti za kakršno koli škodo, izgubo ali kaznivo dejanje, povzročeno ali domnevno povzročeno z ali v zvezi z uporabo ali zanašanje na kakršno koli takšno vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na takih zunanjih spletnih mestih ali virih.

6. Spremljanje
Imamo pravico, ne pa obveznosti, da spremljamo katero koli dejavnost in vsebino, povezano s spletnim mestom. Lahko raziščemo vsako prijavljeno kršitev teh pogojev ali pritožb in sprejmemo kakršno koli dejanje, ki se nam zdi primerno (kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na, izdajanje opozoril, prekinitev, prekinitev ali pritrditev pogojev za vaš dostop in/ali odstranitev kakršnega koli gradiva iz Spletna stran).

7. Vaši podatki
Spoštujemo vaše osebne podatke
Zavedati se morate, da:
7.1 če od nas policija ali kateri koli regulativni ali državni organ, ki preiskuje domnevne nezakonite dejavnosti, ali po prejemu sodne odredbe zahteva, da posredujemo vaše osebne podatke in/ali informacije o vaših dejavnostih med uporabo spletnega mesta, bomo to storili;
7.2 Pridržujemo si pravico po razumni presoji, da razkrijemo podrobnosti o vaši uporabi spletnega mesta v zvezi s katerim koli sodnim postopkom ali katerim koli ogroženim sodnim postopkom v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta ali uporabo katerega koli pod vašim nadzorom, bodisi v povezavi z zadevami, določenimi v teh pogojih ali drugače;
7.3 Oglejte si našo politiko zasebnosti, ki je del teh pogojev.

8. Intelektualna lastnina in pravica do uporabe
8.1 Potrjujete in soglašate, da vse avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine v vseh materialih ali vsebinah, ki so na voljo kot del spletnega mesta, ostanejo ves čas v lasti nas ali naših dajalcev licence. To gradivo lahko uporabljate samo na podlagi našega izrecnega pooblastila.
8.2 Spletno mesto je avtorsko zaščiteno, vse pravice pridržane.

9. Obvestila
Obvestila v skladu s temi pogoji ali v zvezi s temi pogoji nam lahko pošljete po e-pošti na naslov
box@villa.red

10. Omejitev odgovornosti
MEDER SE BOMO Z RAZUMNIMI PRIZADEVI PREVERILI TOČNOST KATERIH KOLI INFORMACIJ, KI JIH OBJAVLJAMO NA SPLETNI STRANI, NE DAJEMO NIKAKIH JAMSTEV, IZRECNIH ALI NAKAZANIH V ZVEZI Z NJIHOVO TOČNOSTJO.
10.1 Spletno mesto je na voljo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo" brez kakršnega koli zastopanja ali odobritve. Če ni določeno v ločenih določilih in pogojih, povezanih z določenim izdelkom ali storitvijo, ne dajemo nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, v zvezi s spletnim mestom ali izdelki ali storitvami, ki jih ponujamo na spletnem mestu, bodisi mi ali v našem imenu ( vključno z brezplačnimi prenosi programske opreme), vključno, vendar ne omejeno na, implicitne garancije zadovoljive kakovosti, primernosti za določen namen, nekršitev, združljivosti, varnosti, točnosti, stanja ali popolnosti ali kakršne koli implicitne garancije, ki izhajajo iz poteka poslovanja ali uporabe ali trgovine .
10.2 Razen če je določeno v ločenih določilih in pogojih, povezanih z določenim izdelkom ali storitvijo, ne jamčimo, da bo spletno mesto ali izdelki ali storitve, ki jih ponujamo na spletnem mestu, ne glede na to, ali bomo z nami ali v našem imenu (vključno z brezplačnimi prenosi programske opreme) izpolnjevali vaše zahteve ali bodo biti neprekinjen, pravočasen, varen ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da so spletno mesto ali strežnik, ki ga da na voljo, ali izdelki ali storitve, ki jih ponujamo na spletnem mestu, bodisi mi ali v našem imenu (vključno z brezplačnimi prenosi programske opreme), brez virusov ali hroščev ali so popolnoma funkcionalni, natančni ali zanesljivi. Ne bomo vam odgovorni ali odgovorni za kakršno koli izgubo vsebine ali gradiva, ki je posledica nalaganja ali prenosa s spletnega mesta.
10.3 Ne glede na katero koli drugo določbo v Pogojih, nič ne omejuje vaših pravic kot potrošnika.
10.4 Potrjujete, da ne moremo jamčiti in zato ne bomo na noben način odgovorni za varnost ali zasebnost spletnega mesta in kakršnih koli informacij, ki jih posredujete ali vzamete s spletnega mesta.
10.5 Ne bomo odgovorni v pogodbi, odškodnini ali kako drugače, če utrpite izgubo ali škodo pri povezovanju s spletnim mestom prek hiper-besedilne povezave tretje osebe.
10.6 Ne bomo odgovorni na podlagi pogodbe, odškodninske odgovornosti (vključno z, vendar brez omejitve, malomarnosti), predpogodbe ali drugih zastopanja (razen goljufivih napačnih navedb) ali drugače iz ali v zvezi s spletnim mestom ali izdelki ali storitvami, ponujenimi na spletnem mestu bodisi mi ali v našem imenu (vključno z brezplačnimi prenosi programske opreme) za:
10.6.1 kakršne koli gospodarske izgube (vključno z izgubo prihodkov, dobičkov, pogodb, poslovanja ali pričakovanih prihrankov); oz
10.6.2 kakršna koli izguba dobrega imena ali ugleda; oz
10.6.3 kakršne koli posebne ali posredne ali posledične izgube; v vsakem primeru, ne glede na to, ali je kdo od nas razmišljal o takih izgubah na dan, ko se je zgodil dogodek, ki je povzročil izgubo.

11. Oprostitev
Nič se ne sme razlagati kot naša odpoved kakršni koli predhodni ali naslednji kršitvi katere koli določbe.

12. Celotni dogovor
Ti Pogoji (kot se občasno spreminjajo) vsebujejo celoten dogovor med vami in nami v zvezi z zajeto vsebino in nadomeščajo vse prejšnje sporazume, dogovore, zaveze ali predloge, pisne ali ustne, med vami in nami v zvezi s takšnimi zadevami. Nobena ustna razlaga ali ustna informacija s strani katerega koli od nas ne spremeni razlage teh pogojev. Potrjujete, da se pri sprejemanju teh pogojev niste zanašali na nobeno zastopanje, razen če je bilo to izrecno navedeno v teh pogojih, in se strinjate, da ne boste imeli pravnega sredstva v zvezi s kakršno koli napačno predstavitvijo, ki ni postala določilo teh pogojev, razen da vaš dogovor iz te klavzule ne velja za kakršno koli goljufivo napačno navedbo, ne glede na to, ali je to postalo pogoj teh pogojev ali ne.

Primerjajte sezname

primerjaj cene